VCmovie-Zeer grote brand GRIP2 Wormerveer

Dutch & English. 2011-01-29 WORMERVEER – We kwamen aan als 2e voertuig. 1e voertuig van Zaanstad stond reeds voor het pand en had stralen ingezet. Hevige rookontwikkeling uit het dak. Wij zijn op open water gaan staan aan de zijkant. Zo hadden we toegang tot de achterzijde van het pand. De eigenaar had een sleutel van de branddeur binnen en wees ons hoe we de 1e verdieping het kantoor konden bereiken. Hierop hebben we een binnenaanval ingezet. We vonden direct vuurhaarden aan de rechterzijde. Hierop 1 en 2 en daarna 3 en 4 ingezet op verschillende vuurhaarden. Na verdere verkenning bleek er een archiefruimte achter de inzetruimte te zijn. Hier naar doorgestoten waarna de brand onder controle was. Al met al een flinke binnenbrand die door kordaat optreden van de brandweer en een goede preventieve bouw van het pand beperkt is gebleven tot het kantoordeel van het bedrijf. De gehele benedenverdieping is intact gebleven en heeft alleen behoorlijke waterschade. De brand is uiteindelijk opgeschaald naar zeer grote brand, GRIP 2. WORMERVEER – We arrived as a second vehicle. Zaanstad first vehicle had lines at work. Heavy smoke from the roof. We were on open water on the side of the building. We had access to the rear of the property. The owner had a key to the fire door and showed us how we could reach first floor office. We have done an inside attack, we found direct fires on the right. This 1 and 2 and then 3 and 4 operations on several fires. After further exploration, there

Ratings:

Leave a Reply