VCmovie-Brand ADM GRIP2 Wormer

Dutch & English. Het was even schrikken voor de bewoners van Wormer en Wormerveer. Na een explosie breekt er een zeer grote brand uit bij ADM Cocoa Wormer. De brand grijpt snel om zich heen getuige de eerste foto van de video, de voertuigen zijn dan nog niet uitgerukt. De brand woedt in een aantal afvoerkanalen die uiteindelijk bij de grote schoorsteen uit komen, in eerste instantie is er gevaar voor instorting van de schoorsteen want deze staat volledig in brand. Door het snelle ingrijpen van de bedrijfsbrandweer en de inmiddels gewaarschuwde brandweer van Wormer is erger voorkomen. Bij deze alarmering zijn omliggende korpsen en Compagnie Oost ingezet. Nadat het sein brandmeester werd afgegeven kwam er wat meer rust voor de ingezette eenheden. Deze zijn later opgevangen door de verzorging van de Brandweer Zaanstad en ook de ADM stond klaar met broodjes en soep. Onze dank hiervoor is groot. It was a shock for inhabitants of Wormer and Wormerveer. After an explosion, a very large fire breaks out at ADM Cocoa Wormer. The fire quickly spreading witness grabs the first image of the video, the vehicles are not yet out of the firedept. The fire raging in a number of drains which ultimately go to the large chimney, initially there is a risk of collapse of the chimney because it is completely on fire. By the rapid intervention of the fire brigade of Wormer is worse prevent. This alert surrounding forces are deployed and Compagnie East. After the signal fire under controle was

Ratings:

Leave a Reply